top of page

ติดต่อเรา

telephone.png

ศูนย์บริการ

ฟิลม์แอนด์แฟร์

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

086-076-1957

เนอิเล็คทริค

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

085-177-9857

ร่วมกิจอิเล็คทรอนิคส์

จ.ชลบุรี

081-209-0514

แสงทองมาบตาพุต

อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

095-619-0899

โชคอิเล็คทรอนิคส์

อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

092-027-5228

บ.สตาร์อิเล็ค

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

038-483-210-11, 086-336-5292

เอเอ็นช้อป

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

087-711-8666

แสงรุ่งเรือง

จ.ปราจีนบุรี

037-274-201

bottom of page