top of page

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีเกี่ยวกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต

- โทรทัศน์ (TV)

- ดีวีดี (DVD)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็ก

เป็นผู้นำหลักในตลาดการผลิตโทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ภารกิจ

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาท้องตลาด

เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ผลิตตามข้อกำหนดแล้ว เรายังมีการผลิตสินค้าตามสั่งอีกด้วย

มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้นจากเดิม

bottom of page