top of page

กรุงเทพ และ Call Center

telephone.png

ศูนย์บริการ

พิสมัย

อ.น่าน้อย จ.น่าน

081-030-2041

จรัญแสงเสียง

อ.แมม่มละมาด จ.ตาก

096-668-8861

เจ-เอ็ม เคเนชั่น

อ.แม่สอด จ.ตาก

055-532-400

สามชัยการไฟฟ้า

อ.เมือง จ.แพร่

094-662-4465

จริตตรา

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

091-0718-995

เจียวพานิช

อ.เมือง จ.ลำปาง

054-222-351

ป้าเตือน

อ.แม่ทา จ.ลำพูน

087-698-2655

ทีวีไทยแลนด์

จ.เชียงราย

081-882-7725

ต้อยนาทีทอง

ลำปาง

081-765-9705

bottom of page