หม้อหุงข้าวคลาสสิค 1.8ลิตร พร้อมชั้นนึ่ง

RC1803 AC