หม้อหุงข้าวคลาสสิค 1.8ลิตร พร้อมชั้นนึ่ง

A706 NMH