หม้อหุงข้าวคลาสสิค 1.0ลิตร พร้อมชั้นนึ่ง

RC1004 AC