หม้อหุงข้าวคลาสสิค 1.0 ลิตร พร้อมชั้นนึ่ง

A103 IN